Rabu, 22 Julai 2009

SEMINAR NASIONAL PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN KE-16

Seminar diadakan pada 21 - 24 Julai 2009 di Auditoriam Dato' Razali Ismail, Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands, Pahang Darul Makmur.

TEMA: DISTRIBUTED LEADERSHIP

Tajuk Kertas Kerja:


 1. Kepimpinan Berdendam: Kejelasan vs Kesamaran
 2. Respective Approaches Promoting Distributive Leadership in School.
 3. Kajian Eksplorasi distributed Leadership di Malaysia.
 4. Kepimpinan Cemerlang. Segalanya bermula di sini.
 5. Pengaruh Kepimpinan Transformasi sekolah dan efiksi kolektif guru terhadap komitmen kualiti pengajaran.
 6. Guru Besar dan ciri-ciri keusahawanan.
 7. Amalan terbaik PrOD di SMK Seri Bentong.
 8. Kriteria Pemilihan Pemimpin Sekolah. Antara realiti dan retorik.
 9. Kepimpinan pengajaran dan perkongsian wawasan: Satu kajian kes di sekolah-sekolah kebangsaan di luar bandar.
 10. Pelaksanaan pengurusan kewangan sekolah bertaraf Pusat Tanggungjawab (PTJ): Isu dan Cabaran.
 11. Kualiti Kepimpinan Pengetua sekolah-sekolah menengah kebagsaan zon selatan, Malaysia.
 12. Kecelaruan dalam kepimpinan Lembaga Pengelola Sekolah: Satu kajian dokumen dari perspektif perundangan.
 13. Pengurusan pertengahan: Peramal kepimpinan kerja berpasukan guru kanan mata pelajaran terhadap kepuasan kerja, keeratan, komitmen dan prestasi ketua panitia.
 14. Principalship-Does NPQH make a difference? A Personal experience and reflection.
 15. Program Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan (NPQH). Sejauhmanakah keberkesanannya?

Selasa, 21 Julai 2009

Jumaat, 17 Julai 2009

Anugerah Perkhidmatan CemerlangTAHNIAH kepada rakan-rakan yang mendapat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2008. Anugerah disempurnakan oleh YB Dato' Hj. Mohd Nasir bin Tan Sri Ibrahim Fikri, Ahli Parlimen Kuala Nerus.