Isnin, 18 Mei 2009

KEPIMPINAN TRANSFORMASI GURU

Kepimpinan Transformasi pendidikan ialah proses mempengaruhi kakitangan melaksanakan tugasan mereka melebihi sasaran yang ditetapkan. Ianya dilakukan dengan meningkatkan kesedaran diri sehingga mereka sanggup mengenepikan kepentingan diri serta mengubah tahap kehendak mereka bagi mencapai matlamat sekolah.

Pemimpin Transformasi juga menggerakkan tahap motivasi dan kematangan kakitangan di samping memaksimakan penggunaan potensi kerja guru. Pemimpin dan pengikut menjalinkan hubungan yang jitu dan bersepadu sehingga pemimpin dan pengikut saling menginkatkan motivasi dan moral.

AMALAN GURU KEPIMPINAN TRANSFORMASI

 1. Merangsang pembentukan dan menzahirkan wawasan.
 2. Keterampilan peribadi
 3. Jangkaan dan keyakinan yang tinggi pada pelajar.
 4. Menjana permaufakatan.
 5. Merangsang intelek dalam organisasi.
 6. Keprihatinan individu.
 7. Ganjaran kontigensi.

MENGAMBIL IKTIBAR DARIPADA BANGSA-BANGSA BERJAYA

BANGSA YAHUDI

BANGSA YAHUDI merupakan bangsa yang wujud dalam tamadun manusia. Bangsa Yahudi terkenal dengan bangsa yang kufur dan enggan patuh kepada kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.

SIKAP BANGSA YAHUDI
 1. BEKERJA KUAT
 2. GHAIRAH MENCIPTA KEMAJUAN
 3. MEMPERCAYAI BAHAWA MEREKA ADALAH BANGSA YANG TERBAIK
 4. SIKAP SALING MEMBANTU ANTARA YAHUDI
 5. BERSIKAP SKEPTIKAL TERHADAP IDEA-IDEA KONVENSIONAL
 6. BERPEGANG KEPADA "HEADWORK" BERBANDING "HANDWORK"